Uniwersytet Trzech Pokoleń

utpmaleNIE UCZYMY ANI NIE POUCZAMY – POBUDZAMY DO MYŚLENIA

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie powstał z inicjatywy berlińskiego Stowarzy-szenia Policultura e.V. reprezentowanego przez pana Bogusława Flecka.
Do realizacji projektu dołączyła polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom, która stała się równoprawnym współorganizatorem przedsięwzięcia – reprezentowana przez panie
Hannę Jakob i Barbarę Czechmeszyńską-Skowron.

Do partnerskiej współpracy z nami przystąpił  Uniwersytet Humboldtów reprezentowany przez panią prof. dr Alfrun Kliems, oraz jako partner wiodący Polsko-Niemiecki Insty- tut Badawczy w Collegium Polonicum (UAM Poznań, Viadrina Frankfurt/Oder) reprezentowany przez panią prof. UAM dr hab. Brigittę Helbig- Mischewski.

Projekt nasz już od początku wzbudził wielkie zainteresowanie. Realizujemy go pod patronatem Polskiej Ambasady w Berlinie. Patronatem honorowym  Uniwersytet  Trzech Pokoleń objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz.

Inaugurację roku akademickiego 2014/2015 połączyliśmy z uroczystym otwarciem nasze- go Uniwersytetu. Pierwszy wykład profesor Magdaleny Środy przypadł na 18 października 2014.
Akademicki rok 2015 /2016 zapoczątkował wykład profesora Ireneusza Krzemińskiego.
Rok 2016 /2017 otworzy wykład profesora Stefana Chwina.

Pomysł utworzenia UTP jest odpowiedzią na toczącą się aktualnie dyskusję o polskiej emigracji w Niemczech określaną jako „niewidzialna emigracja”. Ma służyć między innymi temu, aby polski język zaistniał w przestrzeni publicznej Berlina. UTP  jest świadectwem aktywnego wkładu społeczności o polskich korzeniach w kulturalne i intelektualne życie stolicy Niemiec.

Projekt nasz łączy strategię Unii Europejskiej w zakresie „Polityki Solidarności Między- pokoleniowej“ ze znaną i sprawdzoną formułą „Uniwersytetu Trzeciego Wieku“. Stąd koncepcja poszerzenia grona tradycyjnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i stworzenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń.
Jednym z celów projektu jest  przybliżenie realiów współczesnej Polski słuchaczom nie mającym regularnego kontaktu z naszym krajem, poprzez spotkania z osobami wybitnymi, kształtującymi opinię publiczną. Dlatego obok interesujących przedstawicieli Polonii niemieckiej zapraszamy przede wszystkim wykładowców z Polski.

Tę atrakcyjną ofertę spotkań edukacyjnych kierujemy przede wszystkim do kilku- dziesięciotysięcznej Polonii, ale również mieszkańców Berlina zainteresowanych sprawami polskimi, oraz do studentów slawistyki. Wykłady są tłumaczone symultanicznie na język niemiecki.

ORGANIZATORZY                                             PATRONAT

polikulturakwadrat     ppmale                Senat2 logoambasadymale

WSPÓŁPRACA

Logo_HU_bwmale     PNIB    rcmale

2014-10 TVP Polonia o nas
TVP Polonia, patron medialny naszego projektu „Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie”, promuje nasze działania:

http://www.tvp.pl/polonia/aktualnosci/polacy-na-swiecie/kalendarz/polski-uniwersytet-trzech-pokolen-w-berlinie/17163897

Osoby, firmy, instytucje, które zechcą wesprzeć projekt finansowo proszone są o przelew na następujące konto:

Policultura e.V.
Commerzbank AG
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00
BIC: COBADEFFXXX

Policultura e.V.  jako organizacja pożytku publicznego upoważniona jest do wydawania poświadczenia o darowiźnie potrzebnego do urzędu finansowego.