GRUNDTVIG, Lernpartnerschaften

GRUNDTVIG, Lernpartnerschaften        
„Migracje- Integracja – Tożsamość – Europejska Kultura” (MITEK).

EU_flag_LLP_PL-02
Czas realizacji: 01.08.2013-31.07.2015

Projekt  „Migracje- Integracja-Tożsamość – Europejska Kultura” (MITEK) powstał z inicja- tywy emigrantów pochodzenia polskiego, działających w organizacjach w różnych krajach UE. Jednym z celów wszystkich organizacji partnerskich jest wspieranie procesu integracji  społecznej emigrantów z obywatelami kraju zamieszkania oraz podnoszenie poziomu świadomości potrzeby wzajemnej integracji, obalania stereotypów i ksenofobii. Cel ten jest realizowany poprzez szeroko pojętą edukację nieformalną i pozaformalną przez każdą organizację wg własnych koncepcji.
Celem projektu MITEK jest poznanie i implementacja metod, form i narzędzi edukacji do- rosłych wykorzystywanych w krajach partnerskich dla skutecznego osiągania celu we własnym środowisku.  Większość propozycji dotyczy edukacji w obszarze kultury.
Partnerzy w trakcie planowania projektu dowiedzieli się o metodach, formach i narzę- dziach edukacji wykorzystywanych w różnych krajach i ustalili zakres wymiany. Każdy z partnerów podzieli się doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć, które chcą wdrożyć do swojej działalności pozostali, równocześnie poznając pomysły innych, których adaptacją sam  jest zainteresowany.
Propozycje partnerów dotyczą:
– wykorzystania  internetu  w procesie edukacji (DE, BE),
– wykorzystania samodzielnie tworzonych filmów  w technice DVD (IT),
– organizowania różnych kursów i szkoleń w tym języka ojczystego i obcego(AT,SE),
– różnych sposobów promowania pozytywnych wzorców emigrantów( BE, PL),
– edukacji przez  imprezy kulturalne (AT,PL,HU,GR),
– zachowania tożsamości emigrantów (SE,GR,HU).
Efektem projektu będzie nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej oraz ilościowe i jakościowe poszerzenie oferty edukacyjnej wszystkich organizacji partnerskich projektu.