Berlin

6-10 grudnia 2013 roku
Temat: Śladami różnych kultur

Organizacja goszcząca: Policultura e.V
Uczestnicy: 13 osób, wszyscy Partnerzy Projektu
Cel mobilności: Poznaniemożliwości wykorzystania internetu w edukacji dorosłych oraz berlińskich doświadczeń dotyczących integracji różnych kultur oraz zachowania tożsamości różnych nacji.
Przebieg: Udział w kolacji wigillijnej zorganizowanej przez imigrantów z Polski z udziałem mieszkańców Berlina innych narordowości, głównie Niemców. Spotkanie z odbiorcami edukacji Partnera niemieckiego, dyskusja na temat oferty. Przedstawienie działalności edukacyjnej stowarzyszenia Policultura. Prezentacja portalu www.polacywberlinie.de. Realizacja warsztatów na temat możliwości wykorzystania internetu w procesie edukacji dorosłych. Uczestnicy dowiedzieli się jak zakładać stronę organizacji wykorzystując dostępne nieodpłatnie możliwości, poznali zasady budowy strony, zamieszczania materiałów, oraz inne narzędzia dostępne w internecie (blogi, czaty, „chmury”) oraz możliwości monitorowania odbiorców edukacji internetowej. Organizatorzy spotkania podzielili się wnioskami z ewaluacji własnej działalności edukacyjnej poprzez internet, przekazując cenne i praktyczne informacje. Partnerzy nie posiadający dotychczas swoich stron www, zaplanowali ich założenie, natomiast wszyscy pozostali zaplanowali poszerzenie wykorzystania internetu o poznane możliwości, co powinno uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i zwiększyć grono jej odbiorców. Zaplanowano też różne możliwości wykorzystania internetu w trakcie realizacji Projektu MITEK- komunikatory, dropbox, stronę www, facebook – dokonano podziału prac między partnerami. Zwiedzając Berlin była okazja poznać dowody na integrację i zachowanie tożsamości różnych narodowości zamieszkujących to wielokulturowe miasto.