Wydarzenia

Organizatorzy Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w tym Stowarzyszenie Policultura, zostali odznaczeni przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej pamiątkowym medalem za inicjatywę i realizację tego projektu. Jak napisał profesor dr hab. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej – projekt wpisuje się w Unijną Strategię Europa 2020 – politykę kształcenia przez całe życie i solidarności międzypokoleniowej oraz sprzyja budowaniu dobrych relacji polsko-niemieckich i budowaniu unijnej jedności w różnorodności.