Galeria UTP

Galeria UTP to platforma prezentacji sztuk wizualnych polskich artystów mieszkających w Niemczech.
Stanowi wynik współpracy polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom reprezentowanej przez Barbarę Czechmeszyńską – Skowron oraz niemieckiego Stowarzyszenia Policultura; dwóch organizacji pozarządowych, realizujących projekty pożytku publicznego w różnych krajach Unii Europejskiej. Jest rezultatem działań w zakresie edukacji i kultury, który odwołują się nie tylko do intelektu odbiorców, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Poznawanie i przeżywanie procesów inności, wzajemnego przenikania wartości, wyraźnie wybija się jako motyw twórczości artystów, zapraszanych do współpracy z Galerią UTP. Są nimi Polacy, którzy żyją i tworzą w różnych krajach EU, na styku co najmniej dwóch kultur, narodowości oraz wielu języków, doświadczając umownej komplementarności otaczającego świata.
Kuratorem Galerii UTP jest Bogusław Fleck. Absolwent wydziału komunikacji wizualnej oraz  form przemysłowych berlińskiej Hochschule der Künste.
Międzynarodowy wymiar projektu Galeria UTP, oraz wysoka ranga artystyczna prezen-towanych prac, to priorytety organizatorów, którzy do odbiorców docierają poprzez wszelkie dostępne formy prezentowania sztuki.

Nasze wernisaże, organizowane regularnie co miesiąc po wykładach na Uniwersytecie Humboldtów, oraz okazjonalnie w różnych galeriach, mają inspirować odbiorców do dalszego zainteresowania się tworczością prezentowanego artysty, oraz sztuką jako językiem komunikacji.