Padwa

28 lutego – 03 marca2014 roku
Temat: Karnawał kultur

W mobilności wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów.
Cele mobilności: Poznanie doświadczeń integracji imigrantów z Polski z Wło- chami.Poznanie możliwości tworzenia filmów i ich wykorzystania w edukacji dorosłych.
Przebieg: Uczestnicy spotkania wzięli udział w zabawie karnawałowej polsko – włoskiej, gdzie obserwowali i doświadczali wzajemnego poznawania swoich zwyczajów, kuchni, języków. Nauka poprzez zabawę okazała się przyjemna i skuteczna. Zgodnie uznano, że wspólne zabawy przy muzyce są godne wdrożenia jako element poznawania międzykulturowego. Organizator spotkania poprowadził kurs profesjonalnego filmowania i umieszczania zreali- zowanego filmu w internecie i na stronach internetowych. Zaprezentowano przygotowanie filmów edukacyjnych i sposób ich wykorzystania w edukacji. Wszyscy partnerzy uznali, że chcą wzbogacić swoją ofertę edukacyjną o narzędzie jakim jest film. Planowano działania konsultując pomysły z organizatorami spotkania. Uznano, że trzeba wymieniać się pomiędzy partnerami przygotowywanymi materiałami filmowymi.