Mazury/Mrągowo

EU_flag_LLP_PL-01
Partnerzy:
berlińskie Stowarzyszenie Policultura reprezentowane przez Bogusława Flecka oraz mrągowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci reprezentowane przez Zofię Wojciechowską.
Tytuł projektu: ŚLADAMI POETÓW- AUF DER SPRUREN DER DICHTER

Ideą projektu było podjęcie wspólnych działań integrujących prace międzynarodowego wolontariatu, wymianę doświadczeń, edukację m.in. obu organizacji, nabycie umieję tności zarządzania kapitałem społeczności lokalnych, podniesie kompetencji, ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego wytworzonego przez dwóch pisarzy (niemieckiego i polskiego) Ernsta Wiecherta i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którzy mieszkali zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
Grupa wolontariuszy z Berlina (6 osób) oraz z Mazur (6 osób) zgodziła się pomagać w pracach badawczych. Wolontariusze z Berlina podążając śladami poetów na terenie Mazur zbierali materiał informacyjny w postaci zdjeęć, wywiadów z mieszkańcami, pisemnych pamiątek związanych z życiem i twórczością poetów, tworzyli dźwiękowe zapisy wspólnej historii.
To samo zadanie wykonali wolontariusze z Mazur na terenie Berlina. W Berlinie odszukali miejsca związane z pobytem pisarzy w tym mieście. Zadaniem wolontariuszy polegało na sfotografowaniu i opisani obecnej sytuacji pamiątkowych miejsc i zachowanych pamiątek po pisarzach. Na podstawie zebranych materiałów pozostali członkowie obu organizacji wraz ze specjalistami (historykami, filologami, grafikami, archiwistami i dziennikarzami) przygotowali materiały na wystawę. Efekty programu i prac badawczych zostały przedstawione w internecie na konferencji z udziałem Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Twórczoci Ernsta Wiecherta. Poprzez pryzmat wolontariuszy, nabywania przez nich wiedzy, wzrastającej świadomości, powstającej dokumentacji ich komentarzy i zachowań przekazaliśmy informacje o obu pisarzach, ich twórczości oraz zaskakujących
postawach życiowych.

Projekt miał za zadanie zwiększyć aktywność seniorów, zbudować relacje między środowis kami oraz sprawić, by dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także pomóc przełamywać bariery międzykulturowe, wzmocnić ich poczucie wartości jako członka społeczeństwa, miał też ubogacić ich kulturowo i być źródłem satysfakcji i samorozwoju zarówno dla wolontariuszy jak i członków obu organizacji. Współpraca z pozostałymi uczestnikami biorącymi udział w projekcie i prace nad przygotowaniem wystawy miały za cel przyczynić się do poznania nowych ludzi, nawiązać bliższe kontakty międzyludzkie oraz umożliwić poznanie realiów życia wszystkich uczestników. Szczególne znaczenie miał fakt, że wolontariusze z wielkiegomiasta jakim jest Berlin mieli okazję poznać tryb życia, ludzi, środowisko naturalne małego miasteczka i okolic, jego uroki i specyfikę. Natomiast wolontariusze z małego miasta jakim jest Mrągowo mieli okazje przebywać w metropolii, która ma do zaoferowania zgoła zupełnie coś innego. Obie grupy miały nabywać nowe kompetencje dzięki zajęciom przygotowawczym i kontaktom z nowoczesnymi mediami takimi jak internet, telefony komórkowe, nauczyć się korzystania z nowych technologii, możliwości robienia zdjęć, filmów oraz audio wywiadów, które były zastosowane przy realizacji projektu. Idąc śladami obu poetów wolontariusze napotkali dokumenty oraz dokumentacje ich życia w obu językach i to było wspaniała˛ okazja˛ do odświeżenia znajomości obu języków. Ta różnorodność stanowiła szczególną˛ wartość poznawczą dla obu grup. Uczestnicy poszerzyli wiedzę o rzeczy zupełnie nowe zarówno z obszaru kultury narodowej i środowiska naturalnego tak bardzo zróżnicowanego. To wszystko pozwoliło wolontariuszom zdobyć nowe doświadczenia, zwiększyć spektrum działań w codziennym życiu, uzyskać poczucie samozadowolenia i pewności siebie. Dla obu stowarzyszeń, które działają non profit praca wolontariuszy stanowiła ogromną pomoc praktyczną w realizowaniu statutowych zamierzeń.