prof. Janusz Danecki

Temat: „Islam w Polsce – Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej” .

Danecki

Wykład Profesora Janusza Daneckiego p.t. „Co z tym Islamem?“ (13 marca) wywołał wielkie ożywienie wśród słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie. Profesor mówił o współczesnych palących problemach na styku przedstawicieli świata islamskiego oraz innych religii w kontekście uwarunkowań historycznych i politycznych.

d1 d2 d3 d4 d5 d6

Wykładowca, najwybitniejszy polski arabista i islamista, językoznawca i literaturoznawca, pracownik naukowy Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autor „Gramatyki języka arabskiego“ i największego wydanego w Polsce studium na temat islamu „Podstawowe wiadomości o islamie“, współautor pierwszego w Polsce „Słownika arabsko-polskiego“, tłumacz literatury arabskiej, sprowokował liczne pytania i dyskusje, które kontynuowane były po wykładzie podczas koktajlu zorganizowanym w gmachu Uniwersytetu Humboldtów.

Słuchacze dzielili się uwagami o codziennych relacjach pomiędzy muzułmańską i niemuzułmańską społecznością Berlina.