O nas

Policultura e. V. jest organizacją, która poprzez różne aspekty szeroko pojętej kultury wspiera proces porozumienia między państwami europejskimi. Szczególną uwagę zwracamy na relacje środowiska emigrantów z Polski z mieszkańcami kraju w którym żyjemy. Grupa jest, często konfrontowana ze stereotypową opinia ze strony Niemców a także z ksenofobią. Wynika to z niedostatecznej informacji o kulturze i migrantach polskich, co powoduje często negatywne do nich nastawienie. Efektem w dużym stopniu jest poczucie wykluczenia.
Aby zwiększyć integrację migrantów w kraju, w którym żyjemy (nie koniecznie asymilacje) stowarzyszenie Policultura postawiło sobie za cel poprawę wizerunku współczesnych Polaków żyjących w Niemczech poprzez edukację osób dorosłych obalającą wzajemne stereotypy i uprzedzenia. Postanowiliśmy wykorzystać współczesne środki przekazu. Został powołany do życia portal internetowy www.polacywberlinie.de (www.diepolen-profis.de), który przekazuje informacje o działaniach polskiej emigracji z zakresu: przedsiębiorczości, kultury, sztuki, medycyny, nauki, polityki…, stowarzyszeń, firm i prywatnych inicjatyw. Informacje publikowane są w języku polskim i niemieckim. Portal informuje również o bieżących wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez polskie podmioty.
Nasze działanie to pasja, która wynika z chęci współdziałania w procesie jednoczenia Europy. Jesteśmy zainteresowani jak w innych krajach polscy emigranci budują pozytywny wizerunek Polaków oraz łamią wzajemne stereotypy i ksenofobie.