Ogrody

Ogrody Polsko-Niemieckie Oczami Artystów / Wirtualna Wystawa

Projekt „Ogrody Polsko-Niemieckie w oczach artystów to wspólne przedsięwzięcie dwóch NGO: polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom i niemieckiego Stowarzyszenia Policultura. Projekt polega na wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych 3D do stworzenia WIRTUALNEJ WYSTAWY OBRAZÓW, która językiem sztuki opowie o projekcie „Ogrody Polsko-Niemieckie“, realizowanym w warszawskim parku Skaryszewskim z udziałem władz stolicy, Ambasady Niemiec w Polsce i koordynowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach współpracy polsko-niemieckiej, opartej na dobrych praktykach, w oparciu o ideę „Ogrody Polsko-Niemieckie“, ma to sprowokować dialog o ekologii, zmianach klimatycznych, uciążliwościach miejskiego życia, jak hałas i smog, oraz o przestrzeniach zieleni jako elemencie nowoczesnych smart cities.

Zdecydowaliśmy się na to innowacyjne podejście do zagadnienia ekspozycji i promocji sztuki współczesnej, uwzględniając realia i ograniczenia, spowodowane pandemią i brakiem możliwości zgromadzenia widzów na wystawie tradycyjnej. Wolontariusze z organizacji pozarządowych z Polski i z Niemiec zaangażowali się ponad zamkniętymi granicami  we wspólny projekt w internecie, włączając do niego dziewięciu artystów z obu ww krajów. Mimo zakazu przemieszczania się, spowodowanego pandemią koronawirusa, dzięki kontaktom online, udało się zmotywować polskich i niemieckich twórców do wypowiedzi artystycznej na temat ekologii. W ten sposób powstała wirtualna grupa, której prace zostaną zaprezentowane na wspólnej – także wirtualnej – wystawie: Asgar Bozorgi (DE), Bogusław Fleck (DE), Greta Grabowska (PL), Irena Imańska( (DE), Misia Konopka (PL), Teresa Muracka (PL), Katarzyna Skoczyńska (DE), Witold Stypa (DE(, Marcin Zalewski (PL).

Wprowadzenie do wystawy napisali kurator wystawy, Barbara Czechmeszyńska-Skowron  oraz architekt krajobrazu, Andrzej Skowron, specjalista ds. założeń parkowych, aby oba aspekty projektu, zarówno artystyczny, jak i ekologiczny, podkreślić profesjonalnie i dostatecznie szeroko.

Autorem wirtualnej wystawy jest Bogusław Fleck


Partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Patron medialny: ArtInfo

Zapraszamy do obejrzenie obrazów: WYSTAWA